Kanjertraining Plus voor ouder en kind (ADHD & ASS)

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijk aansluiting kunnen vinden bij leeftijdsgenoten, weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben of in het sociaal contact worden afgewezen door anderen. Kinderen die onzeker,angstig of verlegen zijn. Kinderen die snel boos, bazig of verdrietig reageren. Kinderen die overal een grapje van maken, impulsief of clownesk gedrag vertonen, de baas willen spelen, vaak bij ruzies betrokken zijn, gepest worden of juist anderen pesten. Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD kunnen deze zaken extra lastig zijn. Voor hen is daarom deze speciale kanjertraining gemaakt, rekening houdend met hun mogelijkheden en uitdagingen.

De Kanjertraining is een uniek concept doordat zowel ouders als kinderen deelnemen aan deze training. Ouders krijgen binnen de
Kanjertraining een belangrijke rol. Zij worden betrokken bij hetgeen hun kind leert en bij de ontwikkeling die hun kind doormaakt. Het succes van de Kanjertraining zit vooral in het samen leren en oefenen.
De Kanjertraining wordt gegeven door twee speciaal opgeleide trainers, waarvan minstens één orthopedagoog. De training is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten.

Contact

Rietdijkstraat 72A
3151 GK Hoek van Holland

T: 06-42405075
E: info@praktijkcanninga.nl
W: www.praktijkcanninga.nl
Klik hier voor formulieren en downloads