Aanmelden expert
  Omschrijving dienst (max 140 tekens)

  CATEGORIE

  _________________

  Kies de categorie waar uw bedrijf toe behoort. (meerdere keuzes mogelijk)

  (Kinder-) coachAutisme spectrum stoornissenGedragsspecialistKinderfysiotherapieLogopedieMeer / HoogbegaafdheidOpvoedondersteuningOrthopedagoog / PsycholoogRekenproblemen / DyscalculieRemedial teachingRouw / trauma verwerkingSociale vaardigheids- / weerbaarheidstrainingSpeltherapieSpraak / taal problematiekTaal / leesproblemen-DyslexieOverig*

  *) Als u voor 'overig' heeft gekozen dan graag de categorie die u toegevoegd ziet worden aan de categorieën hieronder invullen