Over SENtrum

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan!"

SENtrum heeft als doel om samenwerking en expertise te vergroten tussen professionals (in zorg en onderwijs) en ouders. Ten behoeve van de ontwikkeling van ‘SEN’ kinderen in het Westland.

We willen het gedachten goed van ‘SENtrum’ concreet maken en uitdragen naar het werkveld.

We verbinden leerkrachten, experts, ouders onderling en met elkaar. Met als resultaat dat de kennis bij professionals toeneemt op het gebied van SEN en dat ondersteuningsbehoeften daardoor eerder en beter kunnen worden gesignaleerd en dat hiernaar vervolgens kan worden gehandeld.