Over SENtrum

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan!"

In augustus 2017 is er een groep mensen bij elkaar gekomen op initiatief van SPOW. Deze groep mensen was een afvaardiging van de stichtingen (WSKO SOOW, PCPOW en de één-pitters), SBO, SO3 en SO4. Deze groep had de opdracht mee gekregen om onderzoek te doen naar de beelden en visies die er zijn over hoe de samenwerking in het onderwijs in het Westland eruit zou kunnen zien. Doel van deze samenwerking was het bieden van hoogwaardig onderwijs aan alle leerlingen, ook de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Met als resultaat: “De Rode Paprika”. Een prachtig boek met allerlei interviews met mensen uit het onderwijsveld. In de interviews zijn we op zoek gegaan naar dromen, verlangens, beelden en zorgen van allerlei betrokkenen bij SENtrum: kinderen, ouders, leerkrachten, begeleiders, bestuurders, beleidsmakers, etc.

In een mooie bijeenkomst met allerlei belangstellenden hebben we gesprekken gevoerd met elkaar vanuit 4 scenario’s.

  • Bloempotten: Ieder kind groeit op zijn eigen plek;
  • Tuinen: Gaandeweg vinden we een plek in de buurt;
  • Park: Bij elkaar maken we de beste leeromgeving;
  • Kas: Specialisatie vanuit één body of knowledge.

Hieruit zijn de bouwstenen ontstaan voor de “White Paper”.  De vier uitgewerkte scenario’s waren de input voor het mogelijke vijfde scenario. Daarmee kwamen we tot een beantwoording van de onderzoeksvraag, namelijk: Hoe moet “het tenzij” er in de toekomst uitzien? Voor welke doelgroep en met welk aanbod?

Vijfde scenario een combinatie is van visie en benaderbaarheid, wat we terugzien in de volgende elementen:

  • Benaderbaarheid en ontmoeting: Een eenduidig benaderbaar SENtrum (en dat hoeft niet per se op één plek), met plaats voor ontmoeting;
  • Visie: Het SENtrum als visie-gedreven organisatie, waarin de gezamenlijke Westlandse scholen nadenken over innovatieve vormen van onderwijs, of zelfs het SENtrum als mindset;
  • Flexibiliteit: Een SENtrum dat in staat is om SEN-expertise flexibel aan te bieden op plekken waar daaraan behoefte is.
  • Kennisdelen en kennisontwikkeling: Een SENtrum dat faciliteert in de (gezamenlijke) kennisontwikkeling van leerkrachten en andere medewerkers.

De opdrachtgroep was ondertussen stuurgroep SENtrum geworden en een aantal leden van de opdrachtgroep hebben ruimte gemaakt voor nieuwe leden. Zij zijn benaderd vanuit de verschillende besturen. 

Deze vernieuwde stuurgroep SENtrum had van het bestuur SPOW de ruimte gekregen om zelf een nieuwe opdracht te formuleren. Het werkveld mocht pitches houden waaruit experimenten ontstonden. De experimenten moesten voldoen aan een aantal criteria (o.a. ontschottend, interzuilair, duurzaam) Vanaf augustus 2018 zijn er zes experimenten gestart. Een onderzoek naar NT2 leerlingen in het Westland, Passende Kans, Expertise-team, Maasdijk aan het woord, POVO+klas, PO-VO de overgang, SENtrum-klas met leerlingen van SBO en SO3.