Over SENtrum

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan!"

De stuurgroep bestaat uit de volgende stuurgroepleden

Matilde van Dalen
Leerkracht SBO de diamant

Annelies Leechburch Auwers
Orthopedagoog SO de Strandwacht

Gerda Hoogendam
Ambulant begeleider SO Maurice Maeterlinckschool

Anne van Gils
Intern begeleider SO Herman Broerenschool

Ellen Looijen
Intern begeleider CBS de Kameleon

Marianne van Helden
Intern begeleider OBS de Driekleur

Arja Durieux
Intern begeleider Eerste Westlandse Montessorischool Monster (EWMM)

Peter Zuidgeest
Beleidsmedewerker Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs (WSKO)

Lena Klein Hofmeijer
Ondersteuningsadviseur/Steunpunt HB Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)

Roger Meijer
Directeur (a.i.) Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)