Regio's

“Verander muren in deuren"

Het plan is nog ‘under construction’. Er komen drie intervisiemomenten met IB-ers of leerkrachten. Op 16 januari vindt de eerste intervisie plaats. Het doel is om de basale luisterhouding goed aan te nemen. Er wordt eerst informatie gegeven en daarna kunnen er casussen worden ingebracht.

Elke school heeft één casus à 12 uur.  Deze begeleiding gaat in het verlengde van elkaar.