Regio's

“Verander muren in deuren"

De regio Wateringen/ Kwinsheul heeft als onderwerp gekozen voor executieve functies. Zij hebben hierbij de volgende hulpvraag geformuleerd: “hoe kunnen we executieve functies bij leerlingen vergroten zodat we gedragsproblemen (in een later stadium) kunnen voorkomen en hoe kunnen we gedragsproblemen voortkomend uit gebrekkige executieve functies sneller herkennen?”.

Het experiment zal er nadruk komen te liggen op het in een vroeg stadium leren herkennen van gedragsproblemen als gevolg van gebrekkige executieve functies (groep 1-2-3) en daarnaast inzetten op preventie zodat gedragsproblemen in de bovenbouw (groep 7-8) eerder voorkomen kunnen worden. Onderwerpen onderliggend aan gebrekkige executieve functies, als bijvoorbeeld vroegkinderlijk trauma, komt ook aan bod. Het experiment is gestart met een kick-off in december met als spreker Anton Horreweg. Daarbij zijn alle teamleden van de scholen in Wateringen en Kwintsheul uitgenodigd. De scholen hebben ook literatuur betreffende executieve functies en materialen ontvangen, zodat zij ook aan de slag kunnen met het onderwerp.

Voor meer informatie zie: 20200710 Verslag innovatiearrangement Wateringen Kwintsheul